کتاب اقتصاد منطقه ای (تئوری و مدلها) دکتر مجید صباغ کرمانی ، فصل اول و دوم

کتاب اقتصاد منطقه ای (تئوری و مدلها) دکتر مجید صباغ کرمانی ، فصل اول و دوم

کتاب اقتصاد منطقه ای (تئوری و مدلها) دکتر مجید صباغ کرمانی ، فصل اول و دوم
به تعداد ۳۲ صفحه pdf به صورت زوجی ( ۷۵ صفحه اول کتاب )
 
فصل اول : چگونگی ایجاد مناطق و شهرها
فصل دوم : مکان یابی ( تئوری ها و عوامل موثر بر آن )
 
منبع درسی نظریه های مکان یابی
مناسب طول ترم و آمادگی امتحانات دانشجویان
 
توجه فرمایید این فایل فقط فصل اول و دوم کتاب ذکر شده می باشد
 
 

کتاب سرانه کاربری های شهری دکتر سید محسن حبیبی – مهندس صدیقه مسائلی

کتاب سرانه کاربری های شهری دکتر سید محسن حبیبی – مهندس صدیقه مسائلی

کتاب سرانه کاربری های شهری دکتر سید محسن حبیبی – مهندس صدیقه مسائلیبه تعداد ۷۴ صفحه pdf
چاپ اول دی ماه ۱۳۷۸…

پلان ساختمان آجری

پلان ساختمان آجری

پلان ساختمان آجری

پلان ساختمان آجری  
نقشه نقشه پلان ساختمان آجری جدید, ,نقشه ساختمان آجری بسیار زیبا,انواع نقشه نقشه پلان ساختمان تجاری جدید,پلان ساختمان تجاری جدیدان نقشه ساختمان آجری,جدیدترین پلان ساختمان تجاری جدیدان های نقشه پلان ساختمان آجری جدید,پلان ساختمان آجری جدید
مجموعه نقشه نقشه ساختمان آجری بسیار زیبا سه بعدی,نقشه های نقشه پلان ساختمان تجاری جدید,فروش قشه پلان ساختمان آجری جدید, پروژه های نقشه پلان ساختمان تجاری جدید,دانلود…

پلان ساختمان ۴۰۰ واحدی

پلان ساختمان 400 واحدی

پلان ساختمان ۴۰۰ واحدی

پلان ساختمان ۴۰۰ واحدی  
نقشه نقشه پلان ساختمان ۴۰۰ واحدی جدید, ,نقشه ساختمان ۴۰۰ واحدیبسیار زیبا,انواع نقشه نقشه پلان ساختمان ۴۰۰ واحدی جدید,پلان ساختمان ۴۰۰ واحدی جدیدان نقشه ساختمان ۴۰۰ واحدی,جدیدترین پلان ساختمان ۴۰۰ واحدی جدیدان های نقشه پلان ساختمان ۴۰۰ واحدی جدید,پلان ساختمان ۴۰۰ واحدی جدیدان
مجموعه نقشه نقشه ساختمان ۴۰۰ واحدیبسیار زیبا سه بعدی,نقشه های نقشه پلان ساختمان ۴۰۰ واحدی جدید,فروش پلان تاسیسات برق نقشه پلان ساختمان ۴۰۰ واحدی جدید,…

پلان پروژه بتونی

پلان پروژه بتونی

پلان پروژه بتونی

پلان پروژه بتونی  
نقشه نقشه پلان پلان پروژه بتونی جدید, ,نقشه پلان پروژه بتونیبسیار زیبا,انواع نقشه نقشه پلان پلان پروژه بتونی جدید,پلان پلان پروژه بتونی جدیدان نقشه پلان پروژه بتونی,جدیدترین پلان پلان پروژه بتونی جدیدان های نقشه پلان پلان پروژه بتونی جدید,پلان پلان پروژه بتونی جدیدان
مجموعه نقشه نقشه پلان پروژه بتونیبسیار زیبا سه بعدی,نقشه های نقشه پلان پلان پروژه بتونی جدید,فروش پلان تاسیسات برق نقشه پلان پلان پروژه بتونی…

پاورپوینت پروژه مرمت ابنیه خانه فیض مهدوی (کرمانشاه)

پاورپوینت پروژه مرمت ابنیه خانه فیض مهدوی (کرمانشاه)

پاورپوینت پروژه مرمت ابنیه خانه فیض مهدوی (کرمانشاه)

پاورپوینت پروژه مرمت ابنیه خانه فیض مهدوی (کرمانشاه)۳۱ اسلاید شامل:

پاورپوینت تاثیرمعماری غرب برمعماری معاصرایران (دوره پهلوی)

پاورپوینت تاثیرمعماری غرب برمعماری معاصرایران (دوره پهلوی)

پاورپوینت تاثیرمعماری غرب برمعماری معاصرایران (دوره پهلوی)

پاورپوینت تاثیرمعماری غرب برمعماری معاصرایران (دوره پهلوی)۳۳ اسلاید شامل:
مقدمه
فصل اول: بیان مسئله :معماری معاصرغرب – معماری معاصر ایران
ضرورت موضوع
سوال تحقیق
هدف تحقیق
روش تحقیق
متغیرمستقل و وابسته
فصل دوم: پیشینه تحقیق
فصل سوم : نمونه ها: دبیرستان البرز- موزه ایران باستان- کاخ مرمر- ساختمان شهربانی تهران- عمارت تلگرافخانه- ساختمان صندوق پس انداز بانک ملی –
فصل چهارم : تحلیل
چگونگی نفوذ غرب ومعماری غربی برمعماری
نفوذ غرب درمعماری…

پلان های سازه

پلان های سازه

پلان های سازه

پلان های سازه  
نقشه نقشه پلان های سازه, ,نقشه پلان های سازه بسیار زیبا,انواع نقشه نقشه پلان های سازه,پلان های سازهان نقشه پلان های سازه ,جدیدترین پلان های سازهان های نقشه پلان های سازه,پلان های سازهان
مجموعه نقشه نقشه پلان های سازه بسیار زیبا سه بعدی,نقشه های نقشه پلان های سازه,فروش پلان های سازهان نقشه پلان های سازه, پروژه های نقشه پلان های سازه,دانلود پلان های سازهان نقشه پلان های سازه,دانلود نقشه نقشه پلان های سازه,نقشه پلان های…