نمونه تصاویر درس بیان معماری

نمونه تصاویر درس بیان معماری

تقارن – بی قاعدگی -بی ثباتی -پرنقشی – تلخیض و اغراق – تک عنصری – باقاعدگی- پوشانندگی – پیچیدگی و غیره … …

PMP Exam Preparation Part 5

PMP Exam Preparation Part 5

PMP Exam Preparation Part 5

فیلم آموزشی آمادگی آزمون حرفه ای PMP قسمت پنجم 
مطالب مرتبط:
PMP Exam Preparation Part 1

Why is it Important
PMP Preparation Materials
Domain I – Initiating
Project Assessment
Identifying Key Deliverables
Stakeholder Analysis
Risks, Assumptions, and Constraints
Project Charter
Securing Approval to Proceed
Benefits Analysis
Stakeholder Communication

 
PMP Exam Preparation Part 2

Domain II – Planning
Requirements Documenting
Scope Management Plan
Cost Management Plan
Schedule WBS and Estimating
Schedule Resources and Dependencies
Schedule Network Diagrams
Resource Management Plan
Communications Planning
Procurement Management Plan
Quality Planning
Change Management Planning
Risk…

پروژه CFD روش حجم محدود سطح ۱

پروژه CFD روش حجم محدود سطح 1

پروژه CFD روش حجم محدود سطح ۱

باسلام. فایلی که در اختیار شما قرار داده ایم یک پروژه درسی آماده به همراه صورت مساله و توضیحات و کد برای درس CFD میباشد که می تواند شروع مناسبی برای آشنایی با روش حجم محدود باشد. همچنین کدهای این پروژه به زبان فرترن نوشته شده است و یک کاربر آماتور کاملا میتواند متوجه آن بشود. شما میتوانید کد را به صورت یک جا در نرم افزار فرترن کپی کرده و ران کنید و اگر برنامه تک پلات را نیز نصب شده داشته باشید نمودار ها نیز به صورت گرافیکی برایتان رسم خواهند…