سازه هاي پيش ساخته

سازه هاي پيش ساخته

سازه هاي پيش ساخته

سازه هاي پيش ساخته عنوان پروژه اي است كه در آن به بررسي سازه هاي پيش ساخته و انواع آن و همچين مصالح پيش ساخته اي كه در ساخت اين سازه ها به كار ميرود،ميپردازد.اي پروژه با توجه به استفاده روز افزون از  مصالح پيش ساخته و مزايا و معايب آنها تنظيم شده و يك پروژه تحقيقي از انواع پروژه هاي ساختمان و عمران به شمار ميرود.اين پروژه ما را با سازه عاي پيش ساخته و مصالح آن در دنيا و مخصوصأ در كشور آشنا ميكند….

نقشه برداری و عملیات

نقشه برداری و عملیات

نقشه برداری و عملیات

در جزوه حاضر سعی شده است مطالب بصورت خلاصه و مختصر بیان شود و اصول هر مرحله از عملیات نقشه برداری توضیح داده شود. این جزوه را میتوان مقدمه ای بر نقشه برداری نام نهاد و برای دانشجویان عمران (لیسانس و کاردانی) مناسب است ولی دانشجویان نقشه برداری بدلیل وجود مطالب پیشرفته در سرفصل دروس از این جزوه تنها بعنوان آشنایی کلی میتوانند استفاده نمایند….

روشهای اجرای سازه های بتنی (PDF)

روشهای اجرای سازه های بتنی (PDF)

روشهای اجرای سازه های بتنی (PDF)

در این جزوه سعی شده است مطالب بصورت کامل گردآوری و در یک جا در اختیار دانشجویان عمران و معماری (کاردانی و لیسانس) قرار گیرد. هدف این جزوه فقط آشنایی با روشهای اجرا بوده و به هیچ وجه به مطالب محاسباتی وارد نمیشود. لازم به ذکر است که اکثر مطالب این جزوه بصورت تصویری بوده و تنها در بخشهای اول مطالبی را از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان آورده شده است. این تصاویر حتی برای افراد عادی نیز گویا بوده و مخصوصا برای دانشجویان بدلیل اینکه میتوانند تمام…

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه استرش شغلی از مطالعات مقیمی اقتباس شده است و دارای ۱۵ گویه استاندارد است و در طیف لیکرت ۴ درجه ای تنظیم شده است. این پرسشنامه ۱۵ گویه دارد و به صورت ورد ۲۰۰۳ ارائه شده است و ویژگی های روانسنجی آن شامل روایی و پایایی ذکر شده است….

پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و کیل (۲۰۰۵)

پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و کیل (۲۰۰۵)

پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و کیل (۲۰۰۵) دارای ۴۰ گویه و ده بعد است. به صورت ورد ۲۰۰۳ ارائه شده است و روایی و پایایی و نحوه نمره گذاری آن بیان گردیده است و شناسنامه دارد و سوالات در طیف لیکرت ۵ درجه ای تنظیم شده است….