جزوه ماشین آلات ساختمانی و روسازی

جزوه ماشین آلات ساختمانی و روسازی

جزوه ماشین آلات ساختمانی و روسازی

سلام خدمت دوستان و دانشجویان گرامی در این فایل آموزشی شما با روسازی و ماشین آلات ساختمانی بیشتر آشنا می شوید.

این فایل آموزشی شامل موارد مهم زیر میباشد:
روسازی-معرفی ماشین آلات ساختمانی و راهسازی
نقش روسازی در راهها،انواع روسازی،عوامل موثر در طرح روسازی
خاک بستر،روش های طبقه بندی خاک همراه با تصاویر ویژه
تعیین مقاومت خاک بستر،مشخصات فنی مصالح اساس،زیر اساس ورویه شنی

در این فایل آموزشی شما عزیزان از صفر تا صد روسازی و ماشین آلات…